• FoU-statistikk 2017: Fortsatt sterk vekst i Norges FoU-innsats 

   Wendt, Kaja (NIFU Innsikt;2019-5, Others, 2019)
   Endelige tall viser at utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge utgjorde over 69 milliarder kroner i 2017. Dette gir en vekst i FoU-innsatsen på nærmere 6 milliarder kroner fra 2016. FoU-utgiftenes andel ...
  • FoU-Statistikk ved NIFU 1963-2003 

   Wendt, Kaja (U-notat;2003-3, Working paper, 2003-12-19)
   Notatet gir en kortfattet oversikt over NIFUs rolle i utarbeidelsen av norsk FoU-statistikk fra den offisielle starten i 1963 og frem til 2003. Temaer som berøres er organisatorisk forankring, aktører, formidling, bruken ...
  • Fra politikk til praksis: En studie av Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning som styringsverktøy 

   Solberg, Espen; Kallerud, Egil; Lyby, Lars; Wendt, Kaja (NIFU Arbeidsnotat;2021:12, Working paper, 2021-09)
   Dette arbeidsnotatet oppsummerer funn fra en studie av langtidsplanene som styringsverktøy i norsk forsknings- og høyere utdanningspolitikk. Prosjektet er gjennomført på oppdrag av Norges forskningsråd, som del av grunnlaget ...
  • Gender balance among researchers in Norwegian academia 

   Steine, Frøydis Sæbø; Gunnes, Hebe; Wendt, Kaja (NIFU Innsikt;2020-20, Others, 2020-12-20)
   In 2019, almost 37,500 researchers participated in research and development (R&D) in the higher education sector and the institute sector combined. Among these, 49 per cent were women. Compared with the gender distribution ...
  • Indiktatorrapporten 2018 : Overblikk og trender 

   Wendt, Kaja; Solberg, Espen (Report, 2018-10)
   Gjennom 20 år har tallgrunnlaget for det norske FoU- og innovasjonssystemet blitt presentert gjennom de årlige utgivelsene av Indikatorrapporten. Fra og med 2018 blir dette tallgrunnlaget hovedsakelig presentert på nett ...
  • Informasjonsbladet Nordisk FoU-statistikk: 2011 

   Wendt, Kaja (Others, 2012-03-05)
   Informasjonsblad om nordisk FoU-statistikk. Kildene er de nasjonale produsenter av FoU-statistikk, OECDs Main Science and Technology Indicators og Eurostat.
  • Informasjonsbladet Nordisk FoU-statistikk: 2012 

   Wendt, Kaja (Others, 2013-12)
   Informasjonsblad om nordisk FoU-statistikk. Kildene er de nasjonale produsenter av FoU-statistikk, OECDs Main Science and Technology Indicators og Eurostat.
  • Informasjonsbladet Nordisk FoU-statistikk: 2013 

   Wendt, Kaja (Others, 2015-02)
   Informasjonsblad om nordisk FoU-statistikk. Kildene er de nasjonale produsenter av FoU-statistikk, OECDs Main Science and Technology Indicators og Eurostat.
  • Instituttsektoren i et internasjonalt perspektiv belyst ved FoU-statistiske data 

   Slipersæter, Stig; Wendt, Kaja; Sarpebakken, Bo (NIFU skriftserie;2003-30, Research report, 2003-11)
   Rapporten viser hvordan instituttsektoren inngår i internasjonal FoU-statistikk og gjør en sammenligning mellom ulike land. Ved hjelp av OECDs statistikk og nasjonale kilder belyses blant annet omfanget av FoU ved instituttene ...
  • Kartlegging av postdoktorstillingen : Mål, praksis og erfaringer 

   Gunnes, Hebe; Madsen, Aleksander Å.; Ulvestad, Marte E.S.; Wendt, Kaja; Langfeldt, Liv (NIFU-rapport;2020:31, Research report, 2021-01)
   I denne rapporten presenteres en kartlegging av hvordan postdoktorer rekrutteres til norske forskningsinstitusjoner, hvordan de følges opp mens de er i stillingen, samt deres karriere etter postdoktorperioden. Prosjektet ...
  • Kjønnsbalanse blant forskere i norsk akademia 

   Steine, Frøydis Sæbø; Gunnes, Hebe; Wendt, Kaja (NIFU Innsikt;2020-18, Others, 2020-11-21)
   I 2019 deltok nesten 37 500 forskere og faglig personale i forskning og utviklingsarbeid (FoU) i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren samlet. Blant disse var 49 prosent kvinner. Sammenlignet med ...
  • Lavere vekst i nordisk FoU-aktivitet 

   Wendt, Kaja; Steine, Frøydis Sæbø (NIFU Innsikt;2021-16, Others, 2021-11-29)
   Nye tall fra de nordiske statistikkprodusentene viser at det ble brukt om lag 475 milliarder norske kroner til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norden i 2020. Justert for prisstigningen, betyr dette en samlet økning ...
  • Likestilling blant professorene : Simulering av likestilling blant professorer ved norske universiteter og høgskoler 

   Næss, Terje; Gunnes, Hebe; Wendt, Kaja (NIFU Arbeidsnotat;2018:1, Working paper, 2018-01)
   Dette arbeidsnotatet inneholder statistikk om kjønnsbalansen blant professorer ved norske universiteter og høgskoler, samt en simulering som undersøker hvor mange av de nye professorene som må være kvinner for å oppnå en ...
  • Lite vekst i norsk FoU-innsats, men høyere FoU-andel av BNP 

   Wendt, Kaja (NIFU Innsikt;2021-12, Others, 2021-10-22)
   Foreløpige tall for utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge viser at den samlede FoU-innsatsen utgjorde over 78 milliarder kroner i 2020. I løpende priser gir dette en økning på 1,5 milliarder fra 2019, ...
  • Lower growth in Nordic R&D activity 

   Wendt, Kaja; Steine, Frøydis Sæbø (NIFU Innsikt;2021-17, Others, 2021-11-29)
   Recent figures from the Nordic producers of R&D statistics show that approximately NOK 475 billion was spent on research and experimental development (R&D) in the Nordic region in 2020. Adjusted for inflation, this equals ...
  • Measuring the productivity of national R&D systems: Challenges in cross-national comparisons of R&D input and publication output indicators 

   Aksnes, Dag W.; Sivertsen, Gunnar; van Leeuwen, Thed; Wendt, Kaja (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   We investigate methodological problems in measuring research productivity at the national level by comparing official R&D statistics from the OECD with publication data from the Web of Science. Data from 18 countries are ...
  • Moderat vekst i nordiske lands FoU-utgifter 2016 

   Wendt, Kaja (Nordisk nyhetsbrev;2016, Others, 2017-12-21)
  • Moderate growth in Nordic R&D expenditure 2016 

   Wendt, Kaja (Nordic newsletter;2016, Others, 2017-12-21)
  • More than NOK 26 billion on R&D in the higher education sector 

   Wendt, Kaja; Østby, Mona Nedberg (NIFU Innsikt;2020-15, Others, 2020-11-26)
   The R&D survey shows that Norwegian higher education institutions and university hospitals spent a total of NOK 26.3 billion on research and development (R&D) in 2019. That is NOK 3 billion more than in 2017, or 6 per cent ...
  • Når timene telles. Tidsbruksundersøkelsen 2021 

   Wendt, Kaja; Gunnes, Hebe; Østby, Mona Nedberg; Fossum, Lone Wanderås (NIFU arbeidsnotat;2021-15, Working paper, 2021-11-26)
   Dette arbeidsnotatet presenterer resultatene fra tidsbruksundersøkelsen for det vitenskapelige og faglige personalet ved landets universiteter og høgskoler for undervisningsåret 2020–2021. Vi ser særlig på hvordan de ansatte ...