Velg et delarkiv for å bla i samlingene

Bladet Forskningspolitikk (1978-) [158]
NAVFs utredningsinstitutt (1954-1995) [432]
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning [1755]
STEP Centre for Innovation Research (1994-2004) [199]
  • Publiseringsanalyse av Sunnaas sykehus 2011–2020: En komparativ analyse av Sunnaas i en internasjonal kontekst 

    Rørstad, Kristoffer (NIFU Arbeidsnotat;2021:17, Working paper, 2021-11)
    Dette prosjektet er gjennomført på oppdrag for Sunnaas sykehus. Det foreliggende arbeidsnotatet er en bibliometrisk analyse av Sunnaas sykehus sine vitenskapelige publikasjoner fra tiårsperioden 2011 til 2020, med særlig ...
  • Realnedgang i FoU-utgifter, men flere FoU-årsverk i instituttsektoren 

    Sarpebakken, Bo; Steine, Frøydis Sæbø (NIFU Innsikt;2021-18, Others, 2021-12-03)
    FoU-utgiftene i instituttsektoren hadde en realnedgang på rundt 3 prosent i 2020, mens det var en liten økning i utførte FoU-årsverk. Nedgangen i FoU-utgiftene gjaldt lavere driftsutgifter, en nedgang som kan tilskrives ...
  • Sluttrapport fra evalueringen av pilotering av lærerspesialistordningen 

    Lødding, Berit; Pedersen, Cathrine; Lillebø, Otto Sevaldson; Bergene, Ann Cecilie; Vika, Karl Solbue (NIFU-rapport;2021:15, Research report, 2021-11)
    Dette er sluttrapporten fra NIFUs evaluering av piloteringen av lærerspesialistordningen, som har vært gjennomført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Delrapporten fra evalueringen som ble offentliggjort i april 2021, ...
  • Lavere vekst i nordisk FoU-aktivitet 

    Wendt, Kaja; Steine, Frøydis Sæbø (NIFU Innsikt;2021-16, Others, 2021-11-29)
    Nye tall fra de nordiske statistikkprodusentene viser at det ble brukt om lag 475 milliarder norske kroner til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norden i 2020. Justert for prisstigningen, betyr dette en samlet økning ...
  • Lower growth in Nordic R&D activity 

    Wendt, Kaja; Steine, Frøydis Sæbø (NIFU Innsikt;2021-17, Others, 2021-11-29)
    Recent figures from the Nordic producers of R&D statistics show that approximately NOK 475 billion was spent on research and experimental development (R&D) in the Nordic region in 2020. Adjusted for inflation, this equals ...

Vis flere