Select a community to browse its collections.

Bladet Forskningspolitikk (1978-) [158]
NAVFs utredningsinstitutt (1954-1995) [432]
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning [1752]
STEP Centre for Innovation Research (1994-2004) [199]
 • Lavere vekst i nordisk FoU-aktivitet 

  Wendt, Kaja; Steine, Frøydis Sæbø (NIFU Innsikt;2021-16, Others, 2021-11-29)
  Nye tall fra de nordiske statistikkprodusentene viser at det ble brukt om lag 475 milliarder norske kroner til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norden i 2020. Justert for prisstigningen, betyr dette en samlet økning ...
 • Lower growth in Nordic R&D activity 

  Wendt, Kaja; Steine, Frøydis Sæbø (NIFU Innsikt;2021-17, Others, 2021-11-29)
  Recent figures from the Nordic producers of R&D statistics show that approximately NOK 475 billion was spent on research and experimental development (R&D) in the Nordic region in 2020. Adjusted for inflation, this equals ...
 • Når timene telles. Tidsbruksundersøkelsen 2021 

  Wendt, Kaja; Gunnes, Hebe; Østby, Mona Nedberg; Fossum, Lone Wanderås (NIFU arbeidsnotat;2021-15, Working paper, 2021-11-26)
  Dette arbeidsnotatet presenterer resultatene fra tidsbruksundersøkelsen for det vitenskapelige og faglige personalet ved landets universiteter og høgskoler for undervisningsåret 2020–2021. Vi ser særlig på hvordan de ansatte ...
 • Statsbudsjettet 2022: Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2022 

  Kallerud, Egil; Sarpebakken, Bo (NIFU Innsikt;2021-15, Others, 2022-11-24)
  Solberg-regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett for 2022 den 12. oktober 2021. Støre-regjeringen, som tiltrådte 14. oktober, fremmet forslag til endringer i budsjettforslaget for 2022 gjennom en tilleggsproposisjon ...
 • Nordisk forskning om diskriminering, trakassering og likestilling: En forenklet kunnskapsoversikt 

  Aksnes, Dag W.; Bergene, Ann Cecilie; Fossum, Lone Wanderås; Wollscheid, Sabine (NIFU-rapport;2021:14, Research report, 2021-10)
  NIFU har på oppdrag fra Norges forskningsråd laget en forenklet kunnskapsoversikt over nordisk forskning på diskriminering, trakassering og likestilling. Undersøkelsen er finansiert av Kulturdepartementet og er et innspill ...

View more